Jonathan Verner: Vstříc Tajnému ohni

Nepamatuji se, kolikátý to byl rok, muselo to být někdy brzy po našem návratu z Anglie. Asi jsem se trochu nudil, tak jsem jen tak bezděky sáhl po tlusté knize v hnědých plátěných deskách, kterou tatínek pořídil ještě v Londýně. Myslím, že jsem tehdy nedočetl ani první kapitolu, která poněkud zdlouhavě popisovala nějakou narozeninovou sešlost. Každopádně chvíli, kdy za mnou zapadly dveře, už teď neurčím, ale dalších deset let jsem strávil ve světě schovaném v těch plátěných deskách, i když dospělí kolem mne to vnímali jako únik před realitou. Neuměl jsem jim oponovat, vlastně ani nevím, zda jsem si tehdy dokonce vůbec uvědomoval jediný argument, kterým bych se hájil dnes – oním tajemným až posvátným rozechvěním, které se mne v onom světě zmocňovalo.

Dnes už je to skoro 20 let, co jsem Tolkienův svět postupně opustil a posvátné chvění už je dávno pryč. A přesto, když se mi naskytla možnost přečíst si o tomto chvění a třeba zpětně získat ospravedlnění pro svůj únik, neodolal jsem.

Když jsem knížku Sloužím Tajnému ohni četl, byl jsem překvapen (naivita není jen nešvarem mládí), že to posvátné jsem v Tolkienovi nenacházel sám, že dokonce kolem toho vznikla rozsáhlá sekundární literatura a nejspíš by nebylo těžké najít univerzitní program, kde by se tématu člověk mohl věnovat několik let. Pavla Hoška je mi líto, protože z četných citací je zřejmé, že se s většinou těchto „mnohých knih, jejichž sepisování nebere konce“ musel seznámit. Jemu se ale naštěstí zdařilo se v moři slov neutopit a na necelých dvou stech stranách vybrat z odborných diskusí a pojednání momenty, které dávají smysl i pouhému zaujatému laikovi.

Knížka začíná stručným nástinem podstatných událostí Tolkienova života a jeho myšlenkového světa. Pokračuje zamyšlením nad podhoubím, ze kterého Tolkienovo dílo rostlo a čerpalo, jakousi zvláštní směsicí akademické filologie, pohanské mytologie raného středověku a vřelého katolictví.

Následuje kapitola, dle mého soudu nejslabší, která se soustředí na „teologii Tolkienova díla“. Je sympatické, že autor se dívá se skepsí na snahy hledat v elfském lembas eucharistický symbol či prvky mariánské úcty v postavě Galadriel a nepodléhá pokušení Tolkienovo dílo příliš jednoduše a prvoplánově „pokřesťanštit“, pokušení, před kterým Tolkien sám varoval. Přesto ve mně jeho nepochybně fundovaný a teologicky přesný rozbor Tolkienova mýtu o stvoření zanechal pocit „odkouzlení“, jakoby život z díla pod ostrým skalpelem racionálního rozboru vyprchal. Nemohl jsem si nevzpomenout na otázku E. A. Poea: „Science! […] Why preyest thou thus upon the poet’s heart?

Ač by se mohlo zdát, že následující kapitola, věnovaná Tolkienově teologii umění, bude působit podobně, byla to právě ona, která ve mně po dlouhé době probudila ozvěnu mého prvotního okouzlení. Je zde přiblíženo Tolkienovo pojetí lidského tvoření jakožto podílu na Božím stvořitelském díle, jakožto něčeho, čemu Bůh žehná, co miluje a v čem se zrcadlí tvorba jeho samotného. Pojetí, ve kterém svět fantazie ve skutečnosti nějak tajemně participuje na samotné skutečnosti, a proto pobyt v něm není žádný únik, ale může být naopak počátek obnovy.

Pojetí, kterému chci přitakat. Možná je v tom má nevědomá touha po vykoupení či ospravedlnění oněch dávných let, která jsem ve Středozemi strávil. Ale zde je to podáno s autoritou profesora teologie, a to má přece jen větší váhu než nejasný pocit, že by bylo krásné, kdyby to tak bylo.

Knížku jsem odkládal s pocitem, že skeptický pohled na úniky do světa fantazie je možná opravdu pomýlený. Že C. S. Lewis neměl pravdu, když „zakoušel jako bolestný paradox, že mytické příběhy, v jejichž zvláštní atmosféře prožíval radost a vnitřní rozechvění, považoval za pouhou chiméru, zatímco to, co považoval za skutečnost, bylo pro něj nezáživné a bezútěšné“.

Přál bych si, aby to tak bylo. A zároveň jsem rád, že jsem díky Pavlu Hoškovi mohl opět po dlouhé době stanout s Gandalfem na můstku v Mórii.

Jonathan Verner

Pavel Hošek: Sloužím tajnému ohni

Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2020, 192 s.

Vytisknout