Předplatné

PŘEDPLATNÉ NA ROK 2022

pro Českou republiku:

250 Kč (400 Kč - sponzorské předplatné)

pro Slovenskou republiku:

16 €
Administraci a distribuci zajišťuje Biblická škola v Martine. Kontaktní adresa: krestanskarevue@bsmt.sk

pro další země:

30 Euro (Evropa), 35 USD

Jak si předplatit Křesťanskou revue:

Objednávku pošlete na adresu predplatne@krestanskarevue.cz (pro SR: krestanskarevue@bsmt.sk).
S potvrzením objednávky Vám zašleme i Vaše číslo abonenta, které bude variabilním symbolem pro provedení platby (na vyžádání Vám zašleme složenku či vystavíme fakturu).

Při daru větším než 1000 Kč Vám vystavíme potvrzení o daru.

Úhradu předplatného poukazujte na účet: Oikumené - Akademická YMCA u České spořitelny, a.s., Praha 1, Senovážné nám. 25; číslo běžného účtu: 1935013389/0800, variabilní symbol: Vaše číslo abonenta (uvedené na adresním štítku).

Doporučená cena jednotlivého čísla ročníku je 45 Kč, v prodeji těchto knihkupectvích:
Kalich - Jungmannova 9, Praha 2.

Starší čísla lze do vyčerpání zásob objednat v redakci.